ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και διαθέτει δύο (2) αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 13,8 MW και συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 12,8 MW, οι οποίοι εντοπίζονται στη Βοιωτία και τη Λακωνία.

Μέσα από τη λειτουργία τους, οι σταθμοί παρέχουν καθαρή ενέργεια στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας ικανή να καλύψει τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες σε περισσότερα από 9.000 νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 31.000 τόνους CO2.