ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13 • 117 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 7473630, 2810 370440
ΦΑΞ: 210 7799266, 2810 370449
EMAIL: info@eren.com.gr, info@anemopetra.gr